БАТЕРИ РИСАЙКЛИНГ ЕООД доказа изпълнението на задълженията си за 2022 г.
[17-08-2023]

С публикувана на 17.08.2023 г. Заповед № РД-606/17.08.2023 г. министърът на Околната среда и водите определи, че членовете на Батери Рисайклинг ЕООД са доказали изпълнението на задълженията по събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците и Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори за 2022 година и не следва да заплатят продуктова такса.

Запознайте се със Заповед № РД-606/17.08.2023 г.

БАТЕРИ РИСАЙКЛИНГ ЕООД доказа изпълнението на задълженията си за 2019 г.
[26-05-2020]

С публикувана на 26.05.2020 г. Заповед № РД-403/26.05.2020 г. министърът на Околната среда и водите определи, че членовете на Батери Рисайклинг ЕООД са доказали изпълнението на задълженията по събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците и Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори за 2019 година и не следва да заплатят продуктова такса.

Запознайте се със Заповед № РД-403/26.05.2020 г.

БАТЕРИ РИСАЙКЛИНГ ЕООД доказа изпълнението на задълженията си за 2018 г.
[17-05-2019]

С публикувана на 13.05.2019 г. Заповед № РД-377/13.05.2019 г. министърът на Околната среда и водите определи, че членовете на Батери Рисайклинг ЕООД са доказали изпълнението на задълженията по събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците и Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори за 2018 година и не следва да заплатят продуктова такса.

Запознайте се със Заповед № РД-377/13.05.2019 г.

БАТЕРИ РИСАЙКЛИНГ ЕООД доказа изпълнението на задълженията си за 2017 г.
[24-05-2018]

С публикувана на 15.05.2018 г. Заповед № РД-283/15.05.2018 г. министърът на Околната среда и водите определи, че членовете на Батери Рисайклинг ЕООД са доказали изпълнението на задълженията по събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците и Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори за 2017 година и не следва да заплатят продуктова такса.

Запознайте се със Заповед № РД-283/15.05.2018 г.

БАТЕРИ РИСАЙКЛИНГ ЕООД доказа изпълнението на задълженията си за 2016 г.
[19-05-2017]

С публикувана на 18.05.2017 г. Заповед № РД-319/15.05.2017 г. министърът на Околната среда и водите определи, че членовете на Батери Рисайклинг ЕООД са доказали изпълнението на задълженията по събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците и Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори за 2016 година и не следва да заплатят продуктова такса.

Запознайте се със Заповед № РД-319/15.05.2017 г.